Selskapslokaler

Kvalatun

Haugesund Mållag og ungdomslag
Kvalamarka 25, 5514 Haugesund
Postboks 569, 5501 Haugesund
Kontaktperson: Kjell Tveit, Telefon: 52 73 68 99
(Kontortid: fra kl 18.00- Tirsdager)

Godt egnede lokaler til store selskaper.
Internett: www.kvalatun.no

 

 

Uni- K

Kvalamarka 20, 5514 Haugesund

www.uni-k.no

Kontakt Gastronom Catering AS for å få pris på leie av lokale, Telefon: 986 40 431